copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT
CURRICULUM VITAE
WOLONTARIAT

Prace nad "Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" rozpoczęły się 23 marca 2003 obejmowały one - Dz.U.nr 96, poz. 873, przepisy wprowadzające ustawę - Dz.U.nr 96 poz 974.

Ustawa weszła w życie 29 czerwca 2003r. Na podstawie tej ustawy zostały wprowadzone pojęcia:

WOLONTARIAT - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Dziedziny życia społecznego w których ważną rolę spełnia wolontariat to:

 • Praca w świetlicach środowiskowych z dziećmi z rodzin patologicznych - odrabianie z dziećmi lekcji , organizowanie gier i zabaw,
 • Pomoc w organizowaniu konferencji i akcji np. bale charytatywne, zabawy dla dzieci niepełnosprawnych, przygotowywanie szkoleń,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie wolontariatu i organizacji pozarządowych,
 • tłumaczenie korespondencji i odpisywanie na listy w języku angielskim, niemieckim,
 • praca przy wysyłce materiałów wydawniczych, kompletowanie, pakowanie, adresowanie,
 • prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci i młodzieży,
 • wspólne spędzanie czasu z osobami upośledzonymi umysłowo, organizowanie ognisk, dyskotek, spacerów,
 • prowadzenie akcji i kampanii ekologicznych,
 • branie udziału w sesjach terapeutycznych prowadzonych dla dzieci autystycznych,
 • pomoc osobom starszym, samotnym lub małżeństwom - odwiedzanie w domu, rozmawianie, robienie zakupów, sprzątanie
 • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi sponsorami
 • a ponadto pomaganie w miarę potrzeb, wykorzystując swoje kwalifikacje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.wolontariat.org.pl