copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
i
Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych
przy
FEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKI ZACHODNIEJ

Od września 2004r. do marca 2005r. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej realizowała projekt dotyczący "Lokalnej inicjatywy wspierającej utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych" w ramach programu Phare 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy pod nadzorem Jednostki Kontraktującej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)".

Głównym celem projektu było utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych w Legnicy poprzez wzmocnienie potencjału technicznego i ludzkiego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Osiągneliśmy to dzięki współpracy partnerów lokalnych, jakimi są instytucje publiczne i organizacje działające w obszarze lokalnego rynku na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wzrostu przedsiębiorczości w regionie. Wykorzystując zdobyte doświadczenia Federacji w zakresie realizacji zadań związanych z problematyką bezrobocia, istotne było, aby odpowiednio przygotować organizacje do realizacji projektów związanych z rynkiem pracy oraz kontynuować wcześniej podjęte działania dotyczące pomocy bezrobotnym we współpracy z przedsiębiorcami.

więcej...