copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

PRZYDATNE ADRESY I LINKI

  

LEGNICA
Biuro FPPZ w Legnicy
59 - 220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261,
tel./ fax /076/ 856 54 56, 850 69 98, 850-62-20
tel. 862 97 70, 0 602 67 12 78
e-mail: biuro@fppz.pl, www.fppz.pl
e-mail: biuro@partnerstwo-fppz.pl, www .partnerstwo-fppz.pl

BOLESŁAWIEC
Biuro FPPZ w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 1,
tel./ fax. 075/ 732 41 11,
e-mail: rzpb@fppz.pl, www.rzp.boleslawiec.fppz.pl

JELENIA GÓRA
Biuro FPPZ w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56/58,
tel. /fax 075/ 76 76 257,

KAMIENNA GÓRA
Biuro FPPZ w Kamiennej Górze
58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 7,
tel. /fax 075/ 74-46-150,
e-mail: kam.gora@fppz.pl

WROCŁAW
Biuro FPPZ we Wrocławiu

50-244 Wrocław, ul. Wita Stwosza 16,
tel./fax 071/ 372 47 67
e-mail: wroclaw@fppz.pl

Złota Sieć Pracy Dolnego Śląska

Gminne Infocentrum Przedsiębiorczości w Wilkowie gmina Złotoryja
Wilków - Osiedle, ul. Kochanowskiego 1,
59-500 Złotoryja,
tel./fax 076/878 33 62,
e-mail: gci_wilkow@interia.pl

Gminne Infocentrum Przedsiębiorczości w Świerzawie
59-540 Świerzawa, Plac Wolności 47 b,
tel./fax 075/713 52 73, fax. 075/ 713 48 58,
e-mail: gci_swierzawa@wp.pl

Gminne Infocentrum Przedsiębiorczości w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 50,
tel. 878 86 96,
e-mail: gip.zlotoryja@op.pl

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, fax (22) 432 86 20, 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl

MINISTERSTWO GOSPODARKI,PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
-DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a
tel: 022- 693 46 18; 693 46 25; 693 46 45; 693 46 19 fax: 693 40 72

AGENCJA ROZOWOJU REGIONALNEGO "ARLEG" S.A.
59-220 Legnica, ul. Macieja Rataja 26
tel. ( 0-76 ) 862-35-22; 862-27-77; 852-30-15 fax. ( 0-76 ) 862-09-68
http://www.arleg.com/
e-mail:arleg@arleg.com

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Zarządzania Programem Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
(Wydział Koordynacji Programu)
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
tel.: (22) 693-58-54, 693-52-93, 693-56-45 fax. 693-40-25,26
www.mgpips.gov.pl www.wkp.gov.pl

Wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

przyjmują:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5
Departament Instrumentów Finansowych
tel.: (22) 693-58-06, 693-58-44
Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
tel.: (22) 693-50-94, 693-47-07

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3
tel.: (22) 529-23-80, 529-23-43
www.mnii.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
poprzez Regionalne Instytucje Finansujące
02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127
tel.: (22) 699-70-44/45, fax. 699-70-46/56
www.parp.gov.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41, bud. "MARS" klatka "A"
tel.: (22) 460-37-00, 460-36-00
www.arp.com.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel.: (22) 459-00-00
www.nfosigw.gov.pl

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
informacji udziela:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a
tel.: (22) 693-47-66, 693-47-49, 693-47-45, fax. 693-40-71
www.mgpips.gov.pl www.efs.gov.pl

Wnioski dotyczące realizacji projektów w ramach programu przyjmują:
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4a
tel.: (22) 693-46-28, 693-47-59, 693-45-44

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych
00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 tel.: (22) 628-09-86
www.men.waw.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
00-828 Warszawa, ul. Jana Pawła II 13
tel.: (22) 816-22-62, 816-22-55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02-017 Warszawa, Al. Jerozolomskie 125/127
tel.: (22) 699-70-42, fax. 699-70-46/56
www.parp.gov.pl

Urząd Służby Cywilnej
00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4
tel.: (22) 694-74-74
www.usc.gov.pl

powrót