copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

Rynek pracy w Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku rynek Unii Europejskiej otworzył swoje granice dla innych państw między innymi dla Polski. Dzięki temu nastąpił swobodny przepływ towarów, usług a także ludzi, którzy rozpoczęli migrację w celu poszukiwania pracy.

Jedną z czterech fundamentalnych zasad Jednolitego Rynku Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób. Istota tej zasady sprowadza się do następujących kwestii:

 • nieograniczonego prawa do przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej,
 • nieograniczonego prawa do podejmowania pracy i korzystania ze wszystkich zabezpieczeń socjalnych w każdym państwie członkowskim UE bez względu na przynależność państwową,
 • równości w dostępie do miejsc pracy, wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych niezależnie od narodowości - jest tylko jeden warunek - pracownik musi być obywatelem UE.

Unia od lat systematycznie prowadzi badania na jakiego typu zawody i specjalności będzie zapotrzebowanie w najbliższych latach. Eksperci działają we współpracy z uczelniami, doradzając niezbędne korekty w programach nauczania. Dzięki aktualizacji odpowiadają zmieniającym się wymogom rynku pracy oraz planom zatrudnienia w najbliższych latach.

Z danych rządu Wielkiej Brytanii wynika, że jest tam zapotrzebowanie na inżynierów różnych specjalności. Najbardziej potrzebni są specjaliści w dziedzinie telekomunikacji, systemów zintegrowanych, projektowania i rozwoju systemów elektronicznych. Wyniki badań wskazują, że będzie wciąż rosło zapotrzebowanie na inżynierów z doświadczeniem w branży transportowej - specjalistów ds. przemysłu energii elektrycznej, planistów trakcji kolejowych, inżynierów ds. elektryfikacji. Poszukuje się również inżynierów z minimum trzyletnim doświadczeniem z budowy dróg i mostów oraz transportu. Szczególnie poszukiwani są nauczyciele. 

W Unii rośnie zapotrzebowanie na wysokiej klasy lekarzy i konsultantów medycznych wielu specjalności. Wynika to ze starzenia się ludności i z rozwoju chorób cywilizacyjnych. Dlatego poszukiwani są dietetycy, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie kliniczni, pracownicy socjalni i pielęgniarki.

Na rynku europejskim brakuje również specjalistów z branży IT i inżynierów ds. transportu powietrznego. Specjaliści zwracają uwagę, że liczą się przede wszystkim umiejętności, nawet niekoniecznie powiązane z wykonywaniem danego zawodu, np. korzystanie z technik komputerowych. Oceniane będą również cechy psychofizyczne kandydatów: samodzielność, kreatywność, elastyczność i mobilność.

Humaniści też będą mieli swoją szansę. Z przewidywań rynku pracy wynika, że będą potrzebni doradcy zawodowi i tzw. pośrednicy edukacyjni, którzy zajmować się będą pracą z dorosłymi (będą bilansować dokonania zawodowe i doświadczenia ludzi, wskazywać możliwości przekwalifikowań i dalszego rozwoju. Duże możliwości realizacji będą mieli tzw. specjaliści od organizacji czasu wolnego i rekreacji - animatorzy kultury, których zadaniem będzie zapewnienie interesujących programów rekreacyjno-sportowych.

Oto przykłady zawodów, w których można szukać pracy w Unii Europejskiej:

IRLANDIA

Pracownicy ochrony, sprzedawcy, urzędnicy, pracownicy budowlani, rzemieślnicy, kierowcy, pracownicy przetwórstwa rybnego, pracownicy sezonowi w rolnictwie, pracownicy medyczni, architekci i inżynierowie innych profesji.

WIELKA BRYTANIA

Pracownicy gastronomii, hotelarstwa, przemysłu restauracyjnego, branży budowlanej, informatycy, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, dentyści, specjaliści od zarządzania i logistyki, pracownicy ochrony, opiekunki do dzieci i starszych osób.

SZWECJA

Służby hotelowe, pracownicy socjalni, operatorzy urządzeń, osoby do sprzątania, pracownicy budowlani w tym malarze, cieśle budowlani, ślusarze, tokarze, pracownicy gastronomii, pracownicy ochrony, nauczyciele szkół średnich i wyższych, farmaceuci, inżynierowie mechanicy.

DANIA

Lekarze, pielęgniarki, pracownicy opieki społecznej, branża gastronomiczna i hotelarska.

FINLANDIA

Programiści, specjaliści od sieci komputerowych, pracownicy sezonowiw rolnictwie i leśnictwie, pracownicy branży budowlanej.

NORWEGIA

Specjaliści pracujący przy wydobyciu ropy naftowej, w przemyśle rybnym, turystyce, budownictwie i opiece zdrowotnej oraz pracownicy leśni.

AUSTRIA

Pracownicy sezonowi w rolnictwie, gastronomii i hotelarstwie.

BELGIA

Opiekunki do dziecka.

FRANCJA

Pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie, pracownicy w przemyśle metalurgicznym i stoczniowym, w zawodach związanych z telekomunikacją, opieka nad starszymi ludźmi, pracownicy gastronomii do Disneyland'u.

HISZPANIA

Pracownicy branży budowlanej w tym inżynierowie i operatorzy maszyn, pracownicy sezonowi w rolnictwie, w transporcie, spawacze z uprawnieniami.

ISLANDIA

Pracownicy szklarni (uprawa owoców i warzyw).

NIEMCY

Informatycy, opiekunki do osób obłożnie chorych, pracownicy sezonowi w rolnictwie i ogrodnictwie.

PORTUGALIA

Budownictwo, turystyka.

GRECJA

Hotelarstwo, gastronomia, zbiór owoców, pomoc domowa, inżynierowie budownictwa.

WŁOCHY

Personel medyczny (głównie pielęgniarki), pracownicy w budownictwie, hotelarstwie, rolnictwie, turystyce, opiekunki do dzieci i starszych osób.Szukając pracy w Wielkiej Brytanii najlepiej skorzystać z :
 • Jobcentre Plus - to nazwa brytyjskich publicznych "pośredniaków", Polacy mogą korzystać z nich za darmo. Ofert pracy z całej Wielkiej Brytanii można szukać dzwoniąc na linię Jobseeker Direct pod nr tel. (00-44) (0) 845 606 0234. Na stronie www.jobcentreplus.gov.uk znajdują się adresy i ogłoszenia pośredniaków,
 • UE Employment Agencies - to brytyjskie agencje zatrudnienia, za których pośrednictwo nie płacą poszukujący pracy. Czasem trzeba ponieść koszty szkoleń i badań lekarskich, choć zazwyczaj płacą za to pracodawcy. Adresów tych agencji można szukać w książkach telefonicznych, w ogłoszeniach gazet, czy też w Internecie pod hasłem Employment Agencies lub Personel Consultants. Można zwrócić się do Konfederacji Rekrutacji i Zatrudnienia - REC (Recruitment&Employment Confederation), gdzie rejestrują się niektóre agencje - z prośbą o wskazanie agencji posiadających licencję Departamentu Pracy i Emerytur. Oto adres internetowy i kontakt do REC: www.rec.uk.com., REC 36-38 Mortimer Street, London, W1N7RB, tel. (00-44) (0) 800 320 588,
 • EURES (European Employment Service) - za jego pośrednictwem można znaleźć aktualne oferty pracy w krajach Unii Europejskiej, dowiedzieć się o warunkach życia i pracy w nich, czy też zamieści swoje CV oraz odpowiadać na oferty. Informacji szukaj na stronie www.europa.eu.int/eures. Można skorzystać też z pomocy wojewódzkich urzędów pracy w Polsce, w których pracują doradcy EURES,
 • Gazety brytyjskie i polskie - można szukać ofert pracy w: "The Daily telegrach": www.appointments-plus.co.uk ; "The Guardian": www.jobsunlimited.co.uk ; "The Independent": www.independent.co.uk ; "TheTimes": www.thetimes.co.uk., w polskich tygodnikach w Londynie: "Cooltura": www.cooltura.co.uk; "Goniec Polski": www.goniec.com; "Polish Express": www.polishexpress.co.uk; "Polish Anonse", "Alternatywy",
 • The British Chambers of Commerce London Office - to brytyjskie izby handlowe, gdzie możesz szukać informacji o firmach: www.chamberonline.co.uk, info@britishchambers.ora.uk,
 • Strona ambasady: www.britishembassy.pl
w Irlandii możesz szukać przez :
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy w Polsce (www.praca.gov.pl) - tu docierają oferty pracy z Irlandii
 • EURES - www.europa.eu.int/eures, oferty pracy, możliwość zamieszczenia swojego cv i odpowiadania na oferty
 • Internet: - adresy przydatne przy poszukiwaniu pracy: www.askireland.com - strona rządowa; www.fas.ie; www.irishjobs.ie - strony irlandzkich służb zatrudnienia; www.jobs.ie, www.monster.ie, www.topjobs.ie, www.recruitireland.ie, www.jobs4u.ie - to adresy portali z ogłoszeniami o pracy; www.irishexaminer.ie, www.unison.ie/irish_independent, www.ireland.com. www.tribune.ie, www.sbpost.ie - adresy gazet irlandzkich
 • Po 1 maja 2004 r. Polacy mają teoretycznie prawo do pracy w Irlandii bez załatwiania formalności związanych z pobytem, jednak w przypadku podjęcia pracy na dłużej niż trzy miesiące, warto postarać się o "residence permit". Dokument ten może ułatwić udowodnienie okresu pracy i pobytu w Irlandii, niezbędnego przy chęci korzystania z pomocy społecznej.
 • Strona ambasady: www.irlandia.pl
Strony internetowe, które mogą być przydatne w szukaniu pracy w Unii Europejskiej:
 • Oferty pracy w Niemczech - www.arbeitsamt.de
 • Informacje o wizach do Irlandii:
  • www.irlandia.pl/wizy_eng.html
  • www.irlgov.ie/iveagh
 • Ambasada Irlandii -www.irlandia.pl
 • Ambasada Grecji - www.greece.pl
 • Ambasada Francuska - www.france.org.pl
 • Ambasada Brytyjska - www.britishembassy.pl
 • Strona o integracji z UE - www.europa.eu.int lub www.euro.linia.pl;
 • Centrum Informacji Europejskiej - www.cie.gov.pl

W krajach Unii Europejskiej możesz pracować na zasadzie samozatrudnienia.
SAMOZATRUDNIENIE - to prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek bez prawa do poszukiwania zatrudnienia na miejscowym rynku pracy. Może to być działalność przemysłowa, handlowa, rzemieślnicza oraz w formie wolnych zawodów. 
W przypadku samozatrudnienia w UE obowiązuje zasada traktowania narodowego, oznaczająca wymóg stosowania w odniesieniu do obywateli polskich zakładających działalność gospodarczą takich samych kryteriów, jakie stosuje dany kraj wobec własnych obywateli.

Aby otrzymać zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w krajach UE, należy :
 • wystąpić do ambasady celem uzyskania wizy pobytowej,
 • przedstawić biznesplan,
 • udokumentować posiadanie wystarczających środków finansowych potrzebnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • w niektórych państwach wymagane jest udokumentowanie, że profil prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodny z zapotrzebowaniami rynku danego kraju.

Szczegółowe informacje o procedurach związanych z samozatrudnieniem znajdują się w placówkach dyplomatycznych państw członkowskich oraz w biurach radców handlowych działających przy polskich ambasadach w państwach UE.

W stosunku do polskich pracowników pragnących podjąć pracę w którymś z państw członkowskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obowiązywał będzie okres przejściowy w fazach: 2 lata - 3 lata - 2 lata. Generalna zasada jest taka, że przez pierwsze dwa lata prawo europejskie gwarantujące swobodę przepływu pracowników nie będzie miało zastosowania. Po każdym z tych okresów (2-3-2) poszczególne państwa członkowskie dokonywać będą analizy rynku pracy, na podstawie, której podejmować będą decyzje, czy utrzymać zakaz zatrudnienia na okres następny, czy też nie. Dotyczyć to będzie wszystkich sektorów na rynku pracy. Aby chronić polski rynek pracy zastosowanie będzie tu miała zasada wzajemności, mówiąca o tym, że jeśli dane państwo wprowadza restrykcje w stosunku do Polaków, Polska ma prawo do stosowania takich samych restrykcji wobec obywateli tego państwa.

Wg ostatnich badań, nie sprawdziły się obawy, że po rozszerzeniu Unii Europejskiej nastąpi masowy napływ niewykwalifikowanych pracowników z nowych państw członkowskich do krajów Piętnastki. Wykwalifikowani pracownicy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej borykają się z różnicami kulturowymi, prawnymi, językowymi i gospodarczymi i nie są w stanie wypełnić braków kadrowych na zachodnioeuropejskim rynku pracy.

Główną przeszkodą na drodze do większej mobilności na unijnym rynku pracy jest nadal nieuznawanie kwalifikacji zdobytych w innym kraju. Bez zmiany postaw europejskich instytucji akademickich, stowarzyszeń zawodowych oraz rządów, trudno spodziewać się poprawy sytuacji.

Parlament Europejski przyjął w grudniu ubiegłego roku projekt, dzięki któremu obywatele państw członkowskich UE ubiegający się o pracę - w kraju czy za granicą - będą mogli łatwo udowodnić swoje umiejętności i kwalifikacje. Od 1 stycznia 2005 roku obywatele Unii, w tym Polacy, mogą ubiegać się o pracę w UE pokazując jedynie tzw. Europass - zadecydowali 14 grudnia w głosowaniu posłowi Parlamentu Europejskiego. Tym samym wszyscy obywatele wspólnej Europy oprócz równych szans na zdobycie pracy otrzymają także do tego odpowiednie narzędzie.

Europass to zbiór dokumentów zawierający historię studiów, szkoleń i nabytych kwalifikacji jego posiadacza.szkoleń i nabytych kwalifikacji jego posiadacza.

Zgodnie z przepisami w każdym kraju powinno powstać Krajowe Centrum Europassu, koordynujące wydawanie i weryfikację składających się na Europass dokumentów. W Polsce organizacją odpowiedzialną za wdrażanie europaszportu będzie Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci (www.bkkk-cofund.org.pl). Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://europass.cedefop.eu.int/

Europass składa się z pięciu dokumentów:

 • Europass CV - zunifikowanego europejskiego CV jednolity format CV, określający w jasny i spójny sposób informacje na temat posiadanych kwalifikacji i kompetencji; sporządzony według jednolitego europejskiego wzoru, dostępnego na stronach internetowych Europejskiego Biura Doboru Personelu - EPSO;
 • Europass Language Passport - portfolio językowego, czyli informacji o znajomości języków obcych;
 • Europass Diploma Supplement - suplementu o programie i poziomie studiów wyższych - dokument wydawany wraz z dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zawierający szersze informacje na temat np. poziomu wykształcenia czy programu kształcenia;
 • Europass Certificate Supplement - suplementu o kwalifikacjach zawodowych (to dla tych, którzy nie mają wyższego wykształcenia, ale wyuczyli się konkretnego fachu
 • MobilPass - zaświadczenia o kwalifikacjach zdobytych za granicą. 

Dwa pierwsze (Europass CV i Europass Language Passport) uzupełniasz samodzielnie, pozostałe trzy (Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement i Europass Mobility) uzupełniają odpowiednie jednostki, np. uczelnie, instytucje wydające certyfikaty, np. wszystkie uczelnie UE mają wydawać suplement wraz z dyplomem tym, którzy skończą studia po 1 stycznia 2005r.

Więcej informacji o Europass znajdziesz na stronie http://europass.cedefop.eu.int

Projekt Europass jest elementem realizacji tzw. strategii lizbońskiej, a ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności, pobudzenie rozwoju kadr pracowniczych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Na otwartym rynku pracy UE Europass będzie nieocenioną pomocą dla młodych zdolnych i przedsiębiorczych, ponieważ pomoże wprowadzić jednakowe kryteria dla wszystkich starających się o pracę, jak również pomoże w wybraniu pracy adekwatnej do posiadanych kwalifikacji.

Katarzyna CYRANKOWSKA
Biuro FPPZŹródło:
http://praca.gazeta.pl/praca/1,47367,2476918.html
http://www1.ukie.gov.pl/WWW/serce.nsf/0/9AEA75A7CB36EFD9C1256F9C0038D383?Open&RestrictToCategory