copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

AKTUALNOŚCI


Marzec

01.03.2007r. - Frankfurt Hahn nad Menem, Centrum Biznesu - otwarcie przedstawicielstwa Gdańskiego Związku Pracodawców we Frankfurcie. Celem utworzenia nowego Centrum Biznesu jest zintensyfikowanie kontaktów Gospodarczych pomiędzy krajami Europy Wschodniej a przedsiębiorcami niemieckimi. Znajdować się tam będą przedstawicielstwa prężnych organizacji pracodawczych, biznesowych i samorządowych Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Estonii, jak również izby przemysłowo - handlowej Niemiec (szczegóły biuro FPPZ).

07.03.2007r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Anna SZCZEPANIAK.

07.03.2007r. - Zgorzelec, Urząd Miasta - spotkanie informacyjne w sprawie projektu pn. "Perspektywy przygranicznej kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji UE". Celem projektu jest zbadanie szans i perspektyw rozwoju międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw w regionach przygranicznych w rozszerzonej Unii, a także formalnych i nieformalnych kontaktów gospodarczych, wpływu kulturowych, społecznych i instytucjonalnych czynników na przygraniczną współpracę ekonomiczną. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Rozwoju Regionalnego - Wydział Rozwoju Gospodarczego.

07.03.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - "Babski Wieczór" organizowany dla Pań z firm zaprzyjaźnionych z Qubus Legnica. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła: Małgorzata JASTRZĘBSKA i Kamila NAGÓRNA.

09.03.2007r. - Kłodzko, Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji - "Transgraniczny Dzień Rekrutacyjno - Informacyjny" na pograniczu polsko - czeskim. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie kontaktu polskim bezrobotnym poszukującym pracy z czeskimi pracodawcami zainteresowanymi ich zatrudnieniem, a także dostarczenie informacji o warunkach życia i pracy w Czechach. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu i Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku.

15.03.2007r. - Wrocław, Restauracja "Pod Złotym Kotem" - spóźnione obchody dnia kobiet, prezentacja Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz prezentacja firmy Euroimpex S.A. Spotkanie zostało zorganizowane przez Prezydium Zachodniej Izby Gospodarczej, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. i Euroimpex S.A. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Elżbieta GIZA.

19-20.03.2007r. - Miłoradzice, Hotel Restauracja Karczowiska - "Szkolenie Specjalistów Szybkiego Reagowania na potrzeby lokalnego rynku pracy" zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy" dla województwa dolnośląskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Projektu - Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

20.03.2007r. - Wrocław, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów językowych zorganizowanych w ramach projektu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

20.03.2007r. - Legnica, Starostwo Powiatowe w Legnicy - szkolenie przeznaczone dla małych i średnich firm nt. "Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy". Celem szkolenia było zaprezentowanie sposobów skutecznego planowania i monitorowania przepływów pieniężnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz Polską Fundację Przedsiębiorczości.

20.03.2007r. - Wrocław, Pensjonat Jana Pawła II - międzynarodowa konferencja "Wspieranie budowanie partnerstwa Eures transgranicznego na pograniczu czesko - niemiecko - polskim poprzez określenie przepływów finansowych formalnego partnerstwa transgranicznego Eures - T". Celem spotkania było zapoznanie uczestników ze specyfiką finansowania partnerstwa Eures T oraz zapoznanie z krajowymi wytycznymi finansowymi dotyczącymi budżetu Eures. Spotkanie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. W spotkaniu udział wzięli: Urszula FILIPCZUK- PUP Jelenia Góra, Elżbieta MALY- FPPZ, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK- biuro FPPZ, Ryszard BIAŁY- biuro FPPZ.

21.03.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - Walne Zgromadzenie Dolnośląskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Celem spotkania było wybranie nowych władz Związku oraz dyskusja na temat zasad funkcjonowania Związku w strukturach Federacji.

21.03.2007r. - Jelenia Góra, Hotel Mercure - konferencja pn. "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców" w ramach programu "Partnerstwo na rzecz rozwoju programu inicjatywy wspólnotowej EQUAL". Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ze Zgorzelca. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Elżbieta MALY.

23.03.2007r. - Jawor, świetlica Domu Małych Dzieci w Jaworze - Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

23.03.2007r. - Bolesławiec, Motel ELITE - spotkanie integracyjne członków Regionalnego Związku Pracodawców w Bolesławcu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Regionalnego Związku Pracodawców.

26-27.03.2007r. - Drezno - posiedzenie Grupy Koordynującej i Grupy Roboczej EURES - T. Ze strony FPPZ udział wzięli: Elżbieta MALY, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

28.03.2007r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Anna SZCZEPANIAK.

28.03.2007r. - Wrocław, Hotel Mercure Panorma - konferencja otwierająca projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn. "Biuro Koordynacji Wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji" w ramach Działania 2.6 ZPORR- Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wziął Piotr BARTOSIK.

29.03.2007r. - Legnica, Biuro FPPZ- posiedzenie Komisji Rewizyjnej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

30.03.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - posiedzenie Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

30.03.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - IV spotkanie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych. Celem spotkania było: podsumowanie konferencji z projektu "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" z 28.02.2007r; zaprezentowanie planowanych działań Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych w odniesieniu do Karty Współpracy; prezentacja wspólnych przedsięwzięć i projektów w ramach dostępnych funduszy unijnych na lata 2007-2013.

***

01-31.03.2007r. - Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Polkowice - realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" - FPPZ.

01-31.03.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR pn. "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" - FPPZ, współfinansowanego z EFS- ZPORR.

01-31.03.2007r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-31.03.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-31.03.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

Luty

03.02.2007r. - Bolesławiec, Sala Bankietowa przy ul. Jana Pawła II - "Bal Przedsiębiorcy Roku Ziemi Bolesławieckiej 2006". Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży biletów została przekazana na cel charytatywny. Bal został zorganizowany przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze.

05.02.2007r. - Miłoradzice, "Hotel Restauracja Chata Karczowiska" - "Szkolenie specjalistów lokalnego ożywienia gospodarczego partnerstwa lokalnego" realizowanego w ramach projektu "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy" dla województwa dolnośląskiego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Projektu - Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Lucyna DUL - MAZUR.

06.02.2007r. - Złotoryja, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia- Janusz PRUS.

08-09.02.2007r. - Szklarska Poręba, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy"SONATA" - warsztaty dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" oraz posiedzenie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych (DRPS). Celem warsztatów było głównie opracowanie Karty Współpracy Rady Partnerów, omówienie spraw organizacyjnych związanych z powołaniem Centrum Dialogu Społecznego przy Dolnośląskiej Radzie Partnerów Społecznych oraz omówienie spraw związanych z Konferencją podsumowującą projekt "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy".

12.02.2007r. - Kłodzko, Urząd Miasta - spotkanie robocze dotyczące powołania Regionalnego Związku Pracodawców w Kłodzku. Podczas spotkania przedstawiono problemy miasta Kłodzko oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Kamila NAGÓRNA, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK, Michał ŻYWICKI i Ryszard BIAŁY.

15.02.2007r. - Wrocław, Kancelaria - szkolenie pt. "Mediacje gospodarcze - strategia rozwiązywania sporów". Szkolenie przeznaczone dla prezesów, wyższej kadry menadżerskiej, członków zarządu, rad nadzorczych i właścicieli prywatnych przedsiębiorstw. Celem spotkania było zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami i procesami mediacji oraz praktycznym ich zastosowaniem. Spotkanie zostało zorganizowane przez CWW S. Cetera, M. WĘGRZYN - WYSOCKA i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych - Spółka komandytowa.

15.02.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - bezpłatne seminarium informacyjne pn. "Źródła finansowania działalności gospodarczej w latach 2007 - 2008". Celem spotkania było zaprezentowanie i przekazanie najbardziej aktualnych informacji na temat otwierających się możliwości wsparcia działalności, w szczególności przedsięwzięć inwestycyjnych, z zewnętrznych źródeł finansowania. Spotkanie zostało zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. w Legnicy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

16.02.2007r. - Zgorzelec, Dom Kultury - Transgraniczny Dzień Informacyjno - Rekrutacyjny pod patronatem: Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Starosty Powiatu Zgorzeleckiego. Celem spotkanie było dostarczenie mieszkańcom pogranicza szerokiej i wiarygodnej informacji a wszystkim partnerom umożliwienie nawiązania kontaktów, w celu współpracy transgranicznej i wymiany doświadczeń. Spotkanie zostało zorganizowane przez: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu oraz Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Urszula FILIPCZUK- Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, Elżbieta LEMAŃSKA- Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK- Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodnie i Ryszard BIAŁY- Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

16-18.02.2007r. - Strasburg, Parlament Europejski - 3-ci Uniwersytet Otwarty pod patronatem Parlamentu Europejskiego pn. "Rozwój regionalny zjednoczonej Europy w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy i siły roboczej w perspektywie do 2015 roku". Spotkanie zostało zorganizowane przez France - Pologne pour l'Europe. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Elżbieta MALY.

19.02.2007r. - Legnica, Dom Technika NOT Sp. z o.o. - spotkanie Zarządu RFSNT NOT i Prezesów Zarządu Oddziałów SNT z Posłem Piotrem CYBULSKIM. Celem spotkania było ustalenie sposobu konsultacji ze środowiskiem technicznym projektów ustaw szczególnie dotyczących ochrony środowiska oraz współpracy NOT z ZPPM- Stanisław SIROJĆ.

19.02.2007r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego.

19-20.02.2007r. - Polanica Zdrój, Pensjonat "SOWA" - spotkanie z kadrą kierowniczą spółdzielni, którego celem było omówienie zagadnień dotyczących możliwości korzystania ze środków unijnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie oddział okręgowy w Legnicy. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK, Michał ŻYWICKI i Ryszard BIAŁY.

19.02.2007r. - Wrocław, Hotel Radisson SAS - spotkanie pn. "Trendy w inwestycjach". Celem spotkania było przedstawienie informacji na temat inwestycji w fundusze na rynku kapitałowym, na rynku nieruchomości oraz na rynku dzieł sztuki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Lożę Dolnośląską BCC- Elżbieta GIZA i Artur MAZUR.

20.02.2007r. - Wrocław, Fundacja Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie - Nadzwyczajna Rada Partnerstwa. Spotkanie miało na celu zatwierdzenie przesunięć budżetowych oraz harmonogramu działań Partnerstwa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Administratora Projektu - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej- Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK, Michał ŻYWICKI i Ryszard BIAŁY.

21.02.2007r. - Wądroże Wielkie, siedziba Gospodarstwa Rolnego - Wojciecha KRASECKIEGO - posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Celem spotkania było omówienie głównie spraw organizacyjnych konferencji pod patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego - Grażyny GĘSICKIEJ oraz omówienie spraw związanych z Powołaniem Centrum Dialogu Społecznego.

21.02.2007r. - Legnica, Dom Technika NOT - uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów językowych zorganizowanych w ramach projektu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

22.02.2007r. - Jelenia Góra, Urząd Miasta - konsultacje w sprawie: tworzenia strategii finansowania pomysłu, tworzenia wniosku finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, tworzenia harmonogramu projektu finansowanego z EFS, tworzenia budżetu projektu finansowanego z EFS i planowania monitoringu projektu w ramach EFS. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Urzędem Miasta w Jeleniej Górze.

22.02.2007r. - Złotoryja, PPH VITBIS - robocze spotkanie Dolnośląskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Federację Pracodawców Polski Zachodniej reprezentował Janusz PRUS.

22.02.2007r. - Warszawa, Siedziba Krajowa Struktura Wsparcia Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - spotkanie Administratora i Partnerów projektu "Rodzic - Pracownik- rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego". Celem spotkania był przegląd projektu, przeanalizowanie aktualnego stanu zaawansowania prac projektowych oraz określenie w jakich obszarach nastąpiły szczególne opóźnienia w realizacji zadań i jakie istnieją możliwości wywiązania się Partnerstwa ze zobowiązań określonych w umowie o dofinansowania Działania 2. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

22-23.02.2007r. - Usti nad Labem, Hotel Vladimir - konferencja EURES. Celem spotkania było rozpropagowanie informacji o wnioskowanych działaniach na lata 2007/2008. Spotkanie zostało zorganizowane przez UP Usti nad Labem oraz DGB Region Saksonia. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Elżbieta MALY i Władysław SZUREK.

23.02.2007r. - Złotoryja, Szpital Powiatowy w Złotoryi - robocze spotkanie szpitali powiatowych, dotyczące przystąpienia do Dolnośląskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

24-26.02.2007r. - Lwów, Ukraina - XX Międzynarodowa Polsko - Ukraińska konferencja na temat "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość". Celem spotkania było między innymi rozpowszechnienie aktualnych informacji handlowo - gospodarczych, zapoznanie się z przepisami prawnymi exportowo - importowymi. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wziął Władysław SZUREK.

26.02.2007r. - Wrocław, Hotel Qubus - V seminarium sieci naukowo - gospodarczej "ENERGIA" "Dolny Śląsk na drodze do samowystarczalności energetycznej". Seminarium było skierowane do przedsiębiorstw, do ośrodków badawczo - rozwojowych, sfery i otoczenia biznesu, szkół wyższych i jednostek samorządów terytorialnych. Celem spotkania była komercjalizacja nowych technologii związanych z dziedzinami uznanymi za szczególnie ważne dla rozwoju gospodarki naszego regionu oraz wzrostu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. Spotkanie zostało zorganizowane przez Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii przy Politechnice Wrocławskiej. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wziął Krzysztof CHOPCIAN.

26-27.02.2007r. - Miłoradzice, "Hotel Restauracja Chata Karczowiska" - "Szkolenie Specjalistów Szybkiego Reagowania na potrzeby lokalnego rynku pracy" zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy" dla województw dolnośląskiego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro projektu - Społeczną Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięła Lucyna DUL - MAZUR.

28.02.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - konferencja Federacji Pracodawców Polski Zachodniej pod patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego - Grażyny GĘSICKIEJ, podsumowująca część projekt pn. "Partnerstwo jako forma Aktywnej Polityki Rynku Pracy"oraz Powołanie Centrum Dialogu Społecznego.

01.03.2007r. - Frankfurt Hahn nad Menem, Centrum Biznesu - otwarcie przedstawicielstwa Gdańskiego Związku Pracodawców we Frankfurcie. Celem utworzenia nowego Centrum Biznesu jest zintensyfikowanie kontaktów Gospodarczych pomiędzy krajami Europy Wschodniej a przedsiębiorcami niemieckimi. Znajdować się tam będą przedstawicielstwa prężnych organizacji pracodawczych, biznesowych i samorządowych Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Estonii, jak również izby przemysłowo - handlowej Niemiec.

***

01-28.02.2007r. - Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Polkowice - realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" - FPPZ.

01-28.02.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego z EFS w ramach ZPORR pn. "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" - FPPZ, współfinansowanego z EFS- ZPORR.

01-28.02.2007r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-28.02.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-28.02.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

Styczeń

08.01.2007r. - Wrocław, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie - Rada Partnerstwa projektu "Rodzic- Pracownik- Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego". Celem spotkania było omówienie: procesu i modelu testowania. Przedstawiono stan realizacji pozostałych przedsięwzięć oraz listę działań Partnerów na I kwartał 2007r. Spotkanie zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

10.01.2007r. - Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - spotkanie z Ministrem Rozwoju Regionalnego - Grażyną GĘSICKĄ. Federację Pracodawców Polski Zachodniej reprezentowali: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

11.01.2007r. - Legnica, Urząd Miasta Legnica - posiedzenie Kapituły "Sponsora Roku". Ideą zorganizowanego konkursu przez Tadeusza KRZAKOWSKIEGO - Prezydenta Miasta Legnicy, było nagradzanie firm i instytucji, wspierających różne ważne dla miasta i środowisk wydarzenia oraz inicjatywy kulturalno- oświatowe, a także sportowe.

11.01.2007r. - Legnica, Hotel QUBUS - warsztaty dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 oraz posiedzenie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych z udziałem Członków Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Spotkanie zostało zorganizowało Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy.

11.01.2007r. - Wrocław, Politechnika Wrocławska - posiedzenie Rady Forum. Celem posiedzenia było podsumowanie VIII edycji Dolnośląskiego Forum. Spotkanie zostało zorganizowało Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze.

11.01.2007r. - Bolesławiec - Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego, na którym wybrano nowe władze organizacji. Prezesem BTG na nową kadencję został Kazimierz MARCZEWSKI. Do zarządu stowarzyszenia weszli także: Jarosław RUTYNA - wiceprezes, Władysław BAKALARZ - sekretarz, Janina MAJEWSKA - skarbnik oraz jako członkowie zarządu: Krzysztof GWIZDAŁA, Elżbieta ŚLIWKO, Halina HAŁAS, Józefa WITAS i Barbara ALASZEWSKA. Została wybrana także nowa Komisja Rewizyjna: Grzegorz OWCZARKOWSKI - przewodniczący, Kazimiera ZWIERZ, Edward KAPUT; oraz Sąd Koleżeński: Stanisław WIZA - przewodniczący, Danuta BER, Andrzej NOWICKI.

15-17.01.2007r. - Miłoradzice, Hotel Restauracja Chata Karczowiska - "Szkolenie specjalistów ożywienia lokalnego" realizowane w ramach projektu "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy" dla województwa dolnośląskiego. Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Projektu - Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W szkoleniu udział wzięli: Lucyna DUL - MAZUR, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK oraz Ryszard BIAŁY.

17.01.2007r. - Zamek Książ - spotkanie, dotyczące kluczowych kierunków rozwoju Województw Dolnośląskiego. Głównymi tematami obrad były: kierunki działania Zarządu Województwa w ramach RPO; sposób organizacji i wdrażania RPO; kluczowe projekty RPO na Dolnym Śląsku; sposób podziału nowych środków w ramach SPO "Rozwój Zasobów Ludzkich". Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK i Ryszard BIAŁY

19.01.2007r. - Polkowice, Hotel Aqua - uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń ukończenia kursów językowych zorganizowanych w ramach projektu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ze strony FPPZ udział wzięli: Krzysztof CHOPCIAN i Stanisław SIROJĆ.

21-24.11.2007r.- Poznań, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich - targi ekologiczne Poleko, podczas których wręczono nagrody i wyróżnienia zdobyte w ogólnopolskim konkursie pod patronatem Ministra Środowiska "O puchar recyklingu". Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał czterem laureatom zielone czeki po 10 tys. zł. Ze strony FPPZ udział wziął w spotkaniu Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Krzysztof STRYNKOWSKI.

22.01.2007r. - Jelenia Góra, Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" - spotkanie robocze dotyczące powołania Centrum Dialogu Społecznego przy FPPZ. W spotkaniu uczestniczyli: Urszula FILIPCZUK - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; Elżbieta LEMAŃSKA - Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; Elżbieta MALY - moderator spotkań; Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK- Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej; Piotr BARTOSIK - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Gwidon BIEDROWSKI - Związek Pracodawców Zakładów Pracy Chronionej Dolnego Śląska; Władysław SZUREK - Przewodniczący Związku Pracodawców w Jeleniej Górze oraz Ryszard BIAŁY - Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Na spotkaniu przedstawiono założenia zawarte w projekcie dotyczącego powołania Centrum Dialogu Społecznego. Ustalono potrzeby powołania Centrum Dialogu Społecznego oraz opracowania Karty Rady Partnera ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji partnerów do składanych projektów przez DRPS i Centrum.

22.01.2007r. - Warszawa, Izba Przemysłowo - Handlowa Budownictwa - śniadanie prasowe. Celem spotkania był omówienie założeń do projektu ustawy Prawo Budowlane. Spotkanie zorganizowała Polska Izba Przemysłowo - Handlowa Budownictwa.

24-25.01.2007r. - RCWIP Wrocław, RCIWP Wałbrzych - spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych, które zamierzają ubiegać się o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Celem spotkania było szerzenie informacji niezbędnych do skutecznego aplikowania o środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a także wymienienie doświadczeń z innymi organizacjami. Spotkanie zorganizowało Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

25.01.2007r. - Görlitz, Oddział IHK - spotkanie gospodarcze pn. "Pogłębienie kooperatywnej współpracy". Celem spotkania było omówienie możliwości pogłębienia współpracy na terenach przygranicznych Saksonii oraz Dolnego Śląska, przy czym szczególną uwagę podczas spotkania zwrócono na możliwą współpracę w roku 2007. Spotkanie zorganizował Izba Przemysłowo Handlowa w Görlitz.

25.01.2007r. - Frankfurt - targi branży zdobniczej. Ze strony Federacji Pracodawców Polski Zachodniej udział wziął Janusz PRUS.

25-26.01.2007r. - Karpacz, Hotel "SKALNY" - konferencja zbiorcza pt. "Rynek pracy , jego potrzeby w zakresie kwalifikacji i szkoleń na Dolnym Śląsku". Celem spotkania było zaprezentowanie wyników badań realizowanych w ramach projektu "Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku". Konferencję zorganizowała Politechnika Wrocławska - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

26.01.2006r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Anna SZCZEPANIAK.

26.01.2007r. - Wrocław, Urząd Marszałkowski - spotkanie przewodniczących związków zawodowych oraz samorządów zawodów medycznych z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego - Markiem MOSZCZYŃSKIM. Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących ochrony zdrowia w naszym regionie. Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

26.01.2007r. - Złotoryja, Urząd Miasta - czwarta edycja konkursu o "Kryształ Złota", zorganizowanego przez burmistrza miasta Złotoryja - Ireneusza Żurawskiego. Statuetki otrzymały osoby, które w 2006r. współpracowały z samorządem lokalnym działając na jego rzecz z dużym zaangażowaniem. Ze strony FPPZ udział wziął Janusz PRUS.

28.01.2007r. - Warszawa, Dom Technika - spotkanie Zarządu Głównego FSNT NOT z Prezesami Rad SNT NOT z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pana Tomasza NOWAKOWSKIEGO pt. "Innowacyjna Gospodarka". Ze strony Federacji Pracodawców Polski zachodniej udział wziął Stanisław SIROJĆ.

29.01.2007r. - uroczyste zakończenie kursów językowych i projektu "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego". Ze strony FPPZ udział wzięli: Grzegorz FRONCKIEWICZ i Stanisław SIROJĆ.

30.01.2007r. - Warszawa, Hotel HARCTUR - szkolenie nt. "Fundusze europejskie w okresie programowania 2007 - 2013". Celem szkolenia było przekazanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce. Szkolenie zorganizował Instytut. Doradztwa Regionalnego i Europejskiego.

***

01-31.01.2007r. - Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Polkowice - kursy językowe w ramach programu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" - FPPZ.

01-31.01.2007r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" - FPPZ.

01-31.01.2007r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-31.01.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-31.01.2007r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

***

28.02.2007r. - Legnica, Hotel Qubus - Konferencja pod patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego podsumowująca projekt pn. "PARTNERSTWO JAKO FORMA AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY".

Grudzień

01.12.2006r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Anna SZCZEPANIAK.

04.12.2006r. - Wrocław, Gospoda Wrocławska - spotkanie Klubu Biznesu Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Ze strony FPPZ Udział wziął Stanisław SIROJĆ.

05.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - spotkanie świąteczne organizowane dla najważniejszych Partnerów Qubus Hotel. Spotkanie zostało zorganizowane przez Hotel Qubus w Legnicy.

06.12.2006r. - Legnica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - konferencja naukowa pt. "Rola KGHM Polska Miedź S.A. w ekonomicznym i społecznym rozwoju regionu", zorganizowana przez Per Crucem ad Lucem, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, KGHM Polską Miedź S.A. oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

07.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - XVII Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Ogólne FPPZ. Podczas zgromadzenia dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Rady Wykonawczej został Janusz PRUS. Wiceprzewodniczącym Rady Wykonawczej został: Władysław BAKALARZ - Bolesławiec, Piotr BORYS - Lubin, Krzysztof CHOPCIAN - Legnica, Bogdan KOWALCZYK - Głogów, Wojciech KRASECKI - Jawor, Krzysztof KUBIAK - Lubin, Henryk OLEJNIK - Jawor, Stanisław SZAFERT - Szprotawa, Władysław SZUREK - Jelenia Góra, Jerzy ZWOŹDZIAK - Wrocław. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Grażyna BEREZECKA - Legnica, Elżbieta GIZA - Wrocław, Bogusława KICIŃSKA- SAMOSZYŃSKA - Bolesławiec, Beata Matysek- SZEWERNIAK - Legnica, Władysław REWAK - Legnica.

07.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - konferencja upowszechniająca wyniki badań projektu Federacji Pracodawców Polski Zachodniej "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju". Celem spotkania było zaprezentowanie następujących tematów: wynikówwanie wyników badań nt.hodniej omisji Rewizyjnej. "Popyt na usługi socjalne - odbiorcy usług socjalnych"; "Pracownicy sektora usług socjalnych"; "Placówki dydaktyczne i kształcenie kadr dla sektora usług socjalnych"; Podmioty prowadzące działalność w sektorze usług socjalnych"; "Nisze rynkowe w sektorze usług socjalnych".

07.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - posiedzenie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych w ramach projektu Federacji Pracodawców Polski Zachodniej "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku" oraz zaprezentowanie modeli partnerstwa lokalnego.

08.12.2006r. - Warszawa, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki - gala IX edycji programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2006. Celem przedsięwzięcia było propagowanie szeroko rozumianych zasad wpisujących się w ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, promocja zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie, a także poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw prowadzących swą działalność w sposób rzetelny i zgodny z zasadami etyki. Inicjatywa ta została stworzona dla firm, które hołdując zasadom fair play nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji. Wśród laureatów województwa dolnośląskiego znaleźli się również partnerzy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubinie oraz Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe "WADEX" Spółka z o.o. we Wrocławiu. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

09.12.2006r. - Wrocław, siedziba Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "ASESOR" - seminarium z okazji zakończenia realizacji pierwszego etapu projektu "Wyprowadzić na prostą". Celem realizowanego projektu było przełamanie problemów bezdomnych i osób zagrożonych bezdomnością na rynku pracy- poprzez aktywizację zawodową i społeczną oraz nagłośnienie zjawiska bezdomności i bezrobocia wśród bezdomnych. Seminarium zorganizowała: Gmina Wrocław, Zarząd Główny Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR".

10.-14.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - "Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wojewody Dolnośląskiego". Turniej został zorganizowany przez Sekcję Szachowa Miedź XXII. Ze strony FPPZ udział wziął Stanisław SIROJĆ.

11.-12.12.2006r. - Leipzig, Bildungswerk Sachsem der Deutschen Gesellschaft e.V. Haus des Buches - na zaproszenie Izby Przemysłowo- Handlowej z Halle delegacja FPPZ wzięła udział w seminarium pt. "Europa Regionów- o swobodzie przepływu pracowników i usług w poszerzonej Unii Europejskiej". W trakcie seminarium przedstawione zostały odczyty zarówno przedstawicieli niemieckiego rządu federalnego, jak również niemieckiej agencji pracy. W toku rozmów oprócz omówienia pozycji krajów Europy Środkowej, które rzystąpiły do UE w 2004 r., sporo uwagi poświęcono Bułgarii i Rumunii- kandydatom, którzy weszli do Unii Europejskiej. FPPZ reprezentowali: Elżbieta MALY oraz Jędrzej OLESIŃSKI.

11.-12.12.2006r. - Wrocław, Pensjonat Jana Pawła II - "Dni Mobilności Pracowniczej". Ideą przedsięwzięcia było dostarczenie odpowiedniej informacji, głównie na temat podejmowania pracy za granicą i sieci Eures oraz przygotowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (Europass). Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu (EURES) wspólnie z Krajowym Centrum EUROPASS, działającym w strukturze Biura Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacji "Fundusz Współpracy". Ze strony FPPZ uczestniczyli: Edyta NIEBIAŃSKA- GRĄDEK i Ryszard BIAŁY.

12.12.2006r. - Wrocław, Hotel "Novotel" - konferencja podsumowująca projekt Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu "Promocja działań 2.3 i 2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku". Konferencja została zorganizowana przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu- Dolnośląskie Centrum Euro Info PL409.

12.12.2006r. - Internet - czat z Ewa POSTOLSKĄ z Inkubatora i Akceleratora Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania była "Ocena wartości ekonomicznej innowacji i technologii". Czat został zorganizowany w ramach projektu ISKRA- Internetowy System KReowania Aktywności z Dolnego Śląska przez Dolnośląskie Centrum Euro Info PL409 i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.

13.12.2006r. - Legnica, Teatr Modrzejewskiej - promocja książki Dr Łukasza KAMIŃSKIEGO pt. "Drogi do wolności Zagłębia Miedziowego". Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydawnictwo EDYTOR oraz autora książki Dr Łukasza KAMIŃSKIEGO .

13.12.2006r. - Internet - czat z dr Dariuszem TRZMIELAKIEM, Dyrektorem Centrum Innowacji Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania był "Marketing nowych technologii i strategii komercjalizacji innowacji". Czat został zorganizowany w ramach projektu ISKRA- Internetowy System KReowania Aktywności z Dolnego Śląska przez Dolnośląskie Centrum Euro Info PL409 i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu .

16.12.2006r. - Lubin, siedziba KGHM Polska Miedź S.A, oraz Hala Sportowa w Lubinie. -XV- lecie Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego. Okolicznościowa akademia oraz "XIX Centralna Karczma Piwna Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego". Spotkanie zostało zorganizowane przez organizacje związkowe ZZPPM. Ze strony FPPZ udział wzięli: Krzysztof CHOPCIAN i Janusz PRUS.

18.12.2006r. - Wrocław, Muzeum Architektury - jubileusz 10-lecia Loży Dolnośląskiej BCC, połączony z tradycyjnym Spotkaniem Wigilijnym. Celem spotkania była retrospekcja działalności Loży Dolnośląskiej BCC.

18.12.2006r. - Wrocław, Hotel Plaza - konferencja podsumowująca projekt DEW - SET (Developing the Enterprise and Entrepreneurial Capabilities of Women In Science, Engineering and Technology). Konferencja została zorganizowana przez Dolnośląskie Centrum Euro Info. Celem projektu było zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w dziedzinie nauki, inżynierii i technologii poprzez indywidualne wypracowanie produktów i usług, które dostosowane będą do potrzeb konkretnego odbiorcy.

19.12.2006r. - Wrocław, Hotel "Mercure-Panorama" - szkolenie nt. "Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO)" zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkania było przedstawienie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych kolejnych projektów RPO, wniosków z oceny ex- ante oraz prognoz oddziaływania RPO na środowisko. Federację Pracodawców Polski Zachodniej reprezentowała Katarzyna BLUKACZ.

19.12.2006r. - Legnica, Instytut Metali Nieżelaznych - uroczyste spotkanie środowiska naukowego i technicznego IMN. Ze strony FPPZ udział wziął Stanisław SIROJĆ.

20.12.2006r. - Legnica, Hotel Pałacyk w Legnicy - spotkanie świąteczno- noworoczne zorganizowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT Zagłębia Miedziowego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Legnicy.

21.12.2006 - Legnica, Polskie Radio Wrocław Oddział w Legnicy - dyskusja na temat współpracy związków zawodowych z organizacjami pozarządowymi. Federację Pracodawców Polski Zachodniej reprezentował Janusz PRUS.

21.12.2006r. - Legnica, siedziba SEP- zebranie Zarządu oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Legnicy. Ze strony FPPZ uczestniczył Stanisław SIROJĆ.

***

01-31.12.2006r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" - FPPZ.

01-31.12.2006r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-31.12.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-31.12.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

Listopad

07.11.2006r. - Legnica, Urząd Miasta - spotkanie na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Pełnosprawny sukces. Promocja nowej generacji". Celem spotkania było podniesienie poziomu świadomości tematów związanych z niepełnosprawnością i sytuacją osób niepełnosprawnych. Projekt ten miał na celu pokazanie, iż możliwe jest pełne zaistnienie osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Ze strony FPPZ uczestniczył Krzysztof RABENDA

08.11.2006r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła Anna SZCZEPANIAK.

15.11.2006 - Miłoradzice, gmina Lubin, "Chata Karczowiska"- szkolenie na temat "Zasad i strategii tworzenia partnerstw lokalnych z inicjatywy instytucji rynku pracy", w ramach projektu "Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy" dla województwa dolnośląskiego. Realizowanego przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W szkoleniu udział wzięli: Monika MENDEL, Edyta NIEBIAŃSKA-GRĄDEK, Marta PALICA, Ryszard BIAŁY.

16.11.2006r. - Bautzen - robocze spotkanie partnerów z Czech , Dolnego Śląska i Saksonii w ramach realizacji projektu Interreg III A. Ze strony FPPZ udział wzięła Elżbieta MALY - Przewodnicząca zespołu ds. rynku pracy Komisji Przedsiębiorczości FPPZ.

16-17.11.2006r. - Wrocław, Sala "Caritas" Pensjonatu Jana Pawła II - konferencja i warsztaty Partnerstwa Ponadnarodowego p.n.: "Współpraca między pokoleniami siła przedsiębiorstw w Europie". Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej- Centrum Dolnośląskie.

16-17.11.2006r. - Szklarska Poręba, Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "SONATA" - poszerzone posiedzenie Prezydium Rady Wykonawczej FPPZ oraz warsztaty w ramach realizacji partnerskiego projektu "Rodzic-Pracownik". Celem szkolenia było stworzenie platformy współdziałania w obszarze i wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących implementacji elastycznych form pracy. W spotkaniu ze strony FPPZ udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA- GRĄDEK, Anna SZCZEPANIAK, Władysław BAKALARZ, Piotr GADOMSKI, Mariusz KOŁODZIEJ, Henryk OLEJNIK, Janusz PRUS, Michał ŻYWICKI, Ryszard BIAŁY.

17-19.11.2006r. - Krzyżowa, Ośrodek Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego - VIII edycja Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego pod hasłem "Dolny Śląsk 2020- dobre miejsce do życia". Spotkanie miało na celu określenie odpowiednich kierunków rozwoju naszego województwa oraz wypracowania sposobów utrzymania w długim okresie atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu. Ze strony Federacji uczestniczył Piotr CHOJNACKI.

23.11.2006r. - Wrocław, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - konferencja "Promocja przedsiębiorczości". Celem szkolenia było między innymi wypracowanie optymalnych sposobów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Ze strony FPPZ udział wziął Wojciech SKIBA.

23-24.11.2006r. - Szklarska Poręba, Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "SONATA" - warsztaty dla Beneficjentów Ostatecznych nt."Wspierania MSP w zakresie zatrudniania pracowników, nowe wizje przedsiębiorczości w zakresie zatrudniania" oraz posiedzenie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych Projektu "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele urzędów pracy, organizacji pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz państwowych i prywatnych uczelni wyższych.

24.11.2006r. - Wrocław, Biuro Federacji Pracodawców Polski Zachodniej - posiedzenie Grupy Ekspertów projektu "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju".

27.11.2006r. - Wałbrzych, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - szkolenie dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w organizacji pozarządowej. Celem tych warsztatów jest usprawnienie codziennej pracy i umożliwienie wykorzystania w pełni posiadanego oprogramowania. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

28.11.2006r. - Legnica, Starostwo Powiatowe - szkolenie przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm nt. "Podatki w działalności gospodarczej".

29.11.2006r. - Legnica, Starostwo Powiatowe - szkolenie przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm nt. " Księgowość małych podmiotów".

30.11.2006r. - Wrocław, HP Park Plaza - inauguracja projektu "Innow@cyjne zarządzanie projektami" /Wzrost potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy/. Projekt ten jest realizowany na zlecenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału pracowników: agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego, instytucji partnerstwa lokalnego. Ze strony FPPZ uczestniczył Władysław BAKALARZ.

01-30.11.2006r. - Legnica, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - kontynuacja konkursu pt. "Europejski Fundusz Społeczny w obiektywie". Celem konkursu jest przedstawienie zasięgu i popularyzacja efektów osiągniętych przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku poprzez wybór i prezentację najlepszych prac fotograficznych nadesłanych przez projektodawców oraz uczestników projektów.

***

01-30.11.2006r. - Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Polkowice - kursy językowe w ramach programu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" - FPPZ.

01-30.11.2006r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju" - FPPZ.

01-30.11.2006r. - Dolny Śląsk - kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-30.11.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-30.11.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

***

07.12.2006r. - Legnica, Hotel Qubus - XVII Sprawozdawczo- Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, konferencja promująca wyniki badań "Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych- stan obecny i perspektywy rozwoju", posiedzenie Dolnośląskiej Rady Partnerów Społecznych.

Październik

02.10.2006r. - Legnica, Legnicka Biblioteka Publiczna - spotkanie z Rosemarie WOCHNIK, autorką wspomnień o Legnicy "Vom Liegnitzer Mandelbäumchen zum Leipziger Rosmarienstrauch" ("Od legnickiego drzewka migdałowego do krzewu rozmarynu w Lipsku").

04.10.2006r. - Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - spotkanie, podczas którego przedstawiono m.in. sytuację zakładów opieki zdrowotnej, przebieg postępowań restrukturyzacji zakładów oraz inne sprawy.

10.10.2006r. - Legnica, Urząd Miasta - Czesko - Polskie Seminarium Gospodarcze. Ze strony FPPZ udział wzięli: Marta BARTOSZEWSKA, Halina KOŁODZIEJSKA - Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, Anna SZCZEPANIAK, Robert KROPIWNICKI i Władysław NIEMAS.

12.10.2006r. - Legnica, Powiatowy Urząd Pracy - posiedzenie Komisji opiniującej wnioski osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wnioski pracodawców o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska dla skierowanego bezrobotnego. Ze strony FPPZ uczestniczyła: Anna SZCZEPANIAK.

12.10.2006r. - Złotoryja, Restauracja Złoty Las - konferencja inaugurująca realizację w ramach SPO RZL 2004-2006 projektu "Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego". Celem konferencji była szersza prezentacja założeń i spodziewanych efektów końcowych projektu, określenie podstawowych obszarów badań oraz prezentacja punktu widzenia lokalnych pracodawców dotyczącego przyczyn wstrzemięźliwości w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez pracodawców.

13-14.10.2006r. - Szklarska Poręba, Ośrodek Wypoczynkowy SONATA - szkolenie połączone z warsztatami zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w ramach realizacji projektu pn.: "Rodzic - Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego". Celem szkolenia było stworzenie platformy współdziałania w obszarze wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących implementacji elastycznych form pracy. Ze strony FPPZ uczestniczyły: Monika MENDEL, Marta PALICA.

16.10.2006r. - Wrocław, Opera Wrocławska - Uroczysta Gala wręczenia Statuetek "Dolnośląski Gryf Nagroda Gospodarcza" z okazji 10-lecia Związku Pracodawców Polska Miedź, zorganizowana przez Zachodnią Izbę Gospodarczą.

18.10.2006r. - Wrocław, Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy - I warsztat w ramach prac Partnerstwa Międzysektorowego. Jego głównym celem była prezentacja i "dopracowanie" przygotowanych podczas szkoleń propozycji rozwiązań z zakresu elastycznych form pracy, jakie mogą być stosowane w działalności organizacji pozarządowych. Przedstawiono również dobre praktyki w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ze strony FPPZ udział wzięły: Monika MENDEL, Anna SZCZEPANIAK.

18-19.10.2006r. - Wrocław, Hotel NOVOTEL - Seminarium Szkoleniowe dla Przedstawicieli Organizacji Przedsiębiorców i Pracodawców zorganizowane w ramach projektu "Inwestycja w Kadry", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ze strony FPPZ udział wzięli: Katarzyna BLUKACZ, Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK, Anna ŻABIŃSKA, Ryszard BIAŁY.

19-20.10.2006r. - Szklarska Poręba, Ośrodek Wypoczynkowy SONATA - szkolenie połączone z warsztatami zorganizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w ramach realizacji projektu pn.: "Rodzic - Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego". Celem szkolenia było stworzenie platformy współdziałania w obszarze wypracowania wspólnych rozwiązań dotyczących implementacji elastycznych form pracy. Ze strony FPPZ uczestniczyły: Małgorzata JASTRZĘBSKA, Monika MENDEL.

24.10.2006r. - Wrocław, Biuro FPPZ - Zgromadzenie Ogólne Dolnośląskiego Związku Pracodawców.

25.09.2006r. - Legnica, Biuro FPPZ - kontrola wewnętrzna w ramach realizacji projektu pn. "Rodzic - Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" przeprowadzona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie - Administratora Projektu.

26.10.2006r. - Wrocław, Pensjonat Jana Pawła II - uroczyste przekazanie komputerów beneficjentom projektu "Rodzic - Pracownik - Rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego". Ze strony FPPZ udział wzięła: Anna ZABIŃSKA.

26-27.10.2006r. - Zagórze Śląskie - szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu clusteringu. Głównym założeniem szkolenia było przestawienie przedsiębiorcom i jednostkom samorządu terytorialnego możliwości i korzyści współpracy w formie klastrów. Ze strony FPPZ udział wzięli: Edyta NIEBIAŃSKA - GRĄDEK, Ryszard BIAŁY.

30.10.2006r. - Wrocław, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - szkolenie dotyczące obsługi Generatora Wniosków Płatniczych w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Ze strony FPPZ udział wzięły: Katarzyna BLUKACZ, Marta PALICA, Anna SZCZEPANIAK.

***

01-31.10.2006r. - Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Polkowice - kursy językowe w ramach programu pn. "Języki obce kluczem do wzrostu konkurencyjności firm z regionu legnickiego i wrocławskiego" oraz "Języki obce kluczem do konkurencyjności firm z regionu polkowickiego i bolesławieckiego" - FPPZ.

01-31.10.2006r. - Dolny Śląsk - Kontynuacja Projektu - Dolnośląski Rynek Usług Socjalnych - stan obecny i perspektywy rozwoju - FPPZ.

01-31.10.2006r. - Dolny Śląsk - Kontynuacja Projektu - EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Rodzic - Pracownik - Rozwój Zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego" - EQUAL (FPPZ w partnerstwie).

01-31.10.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Partnerstwo jako forma aktywnej polityki rynku pracy" (FPPZ - www.partnerstwo-fppz.pl).

01-31.10.2006r. - Dolny Śląsk - realizacja projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zatrudnienia. Mapa uwarunkowań aktywizacji niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku".

powrót