copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT
CURRICULUM VITAE
CURRICULUM VITAE

CV to jedna z pierwszych informacji, która posłuży do wstępnej oceny Twojej osoby i zakwalifikowania do rozmowy. Twój cel to zainteresować pracodawcę Twoimi kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, osobowością. Dlatego przedstawiając siebie w życiorysie pamiętaj: kto jest adresatem Twojej oferty i jakiej poszukujesz pracy! Istnieje wiele sposobów redagowania CV, jednak najważniejsze, aby było ono logiczne i w przystępnej formie


Co powinno się znaleźć w CV:
 1. podstawowe dane osobowe
 2. wykształcenie należy podać pełną nazwę szkoły i/lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją. Kolejne uczelnie/szkoły wpisujemy w porządku odwrotnie chronologicznym tzn. zaczynamy od ostatniej uczelni/szkoły. Absolwenci dodatkowo mogą zamieścić nazwy głównych przedmiotów w całym toku nauki i średnią ze studiów
 3. doświadczenie zawodowe:
 1. pełną nazwę firmy, w której pracowałeś,
 2. jaka to firma oraz miejsce działalności firmy,
 3. jakie zajmowałeś stanowisko,
 4. zakres obowiązków, za które byłeś odpowiedzialny,
 5. można podać nazwy ważniejszych projektów, w których brałeś udział,
 6. kolejne stanowiska wpisz w porządku odwrotnie chronologicznym (od ostatnio wykonywanej pracy do pierwszej),
 1. osiągnięcia - celem tej części jest zaprezentowanie w krótkim opisie Twoich osiągnięć,
 2. języki - określ stopień w jakim znasz dany język, ewentualnie jakie egzaminy już zdałeś,
 3. umiejętności,
 4. zainteresowania - nie zawsze konieczne, ale warto umieścić,
 5. wszystko to, co jeszcze może być dla Ciebie istotne
Zanim zaczniesz pisać CV:
 1. zdobądź jak najwięcej informacji o przedsiębiorstwie/firmie, w której chcesz się zatrudnić,
 2. jeśli to możliwe porozmawiaj z nowo zatrudnionymi pracownikami - mogą być źródłem cennych informacji na temat procesu rekrutacji,
 3. dokonaj samooceny (czasem to jest właśnie najtrudniejsze) i zastanów się jaki kandydat będzie najbardziej pożądany przez pracodawcę,
 4. zorganizuj fakty i dokumenty,
 5. zastanów się, które fakty mają największe znaczenie dla pracodawcy,
 6. przemyśl sposób wyrażania faktów,
 7. napisz szkic i opracuj go językowo,
 8. zredukuj wszystko co jest nieaktualne,
 9. zredaguj całość graficznie.
Jak powinien wyglądać poprawny życiorys:
 1. piszemy go na białym papierze formatu A4,
 2. jego objętość to maksimum 2 strony maszynopisu (nie więcej!), powinien mieć logiczną i uporządkowaną strukturę,
 3. powinien być czysty, komunikatywny i estetyczny,
 4. należy go pisać pod kątem pracy, o którą właśnie się starasz,
 5. nie należy w nim kłamać, ale można nie pisać o wszystkim (życiorys to nasza -reklamówka - powinien podkreślać atuty, ale atuty prawdziwe),
 6. pisząc życiorys bądź konkretny, używaj zwięzłych zdań,
 7. CV piszemy nie tylko o zajmowanych stanowiskach, ale i o obowiązkach,
 8. istotne jest podkreślenie w nim doświadczeń i zainteresowań związanych z pracą,
 9. ważne jest przyjęcie pozytywnego punktu widzenia - zaznacz swoje osiągnięcia, używaj czasowników, które podkreślają to, co robiłeś - patrz lista umiejętności
 10. zawsze sprawdzaj błędy (ortograficzne i językowe).
Czego należy unikać w życiorysie:
 1. pomijania istotnych informacji takich jak wykształcenie, kluczowi pracodawcy itp.,
 2. stosowania subiektywnej charakterystyki własnej osoby np. opisywania własnej charyzmy, zdolności przywódczych i interpersonalnych - zamiast zamieszczania takich stwierdzeń trzeba znaleźć fakty, które potwierdzą to same za siebie,
 3. stosowania wyrażeń żargonowych,
 4. podania błędnego nazwiska adresata, jego stanowiska, adresu lub kodu pocztowego,
 5. pomyłki w nazwie stanowiska, o które się ubiegasz,
 6. stosowania słownictwa negatywnego lub obniżającego własną wartość,
 7. odnoszenie się do siebie w trzeciej osobie np. "Jan Kowalski jest charyzmatycznym liderem...",
 8. używania następujących słów: charyzma/charyzmatyczny, lider, wyzwanie - szczególnie wtedy, gdy tak określasz to, czego poszukujesz,
 9. opisywania siebie w sposób, w jaki pisze o sobie każdy np. "zorientowany na handel", "z dużymi umiejętnościami interpersonalnymi", "dobry członek zespołu", "z dużymi umiejętnościami komunikowania się".
Najczęściej spotykane błędy w CV:
 1. bardzo długi opis odbytych szkoleń - jeśli jest zbyt długi można pomyśleć, że autor sam wątpi w swoje kwalifikacje,
 2. "dziury" w chronologii, zwłaszcza jeśli w taki czy inny sposób autor CV usiłuje je "zatkać". Wszystkie luki w Twojej karierze zawodowej - na przykład przerwa spowodowana urlopem macierzyńskim, urlopem zdrowotnym lub innym tego typu wydarzeniem - powinny być wyjaśnione w sposób bezpośredni i pozytywny,
 3. długa lista gustów, zainteresowań, hobby, itd. - tyle zainteresowań pozazawodowych może sugerować, że autorowi CV nie pozostaje zbyt wiele czasu na aktywność zawodową,
 4. dużo nieprecyzyjnych sformułowań w rodzaju "znajomość w dziedzinie..", "uczestnictwo w..",
 5. - CV "gadżet", przypominające wyglądem śpiewnik wiktoriański (w kolorze, ilustrowane, stylizowane z rysunkami) ; ważna jest treść życiorysu, forma powinna być standardowa i prosta - druk wytłuszczony, kursywę lub podkreślenia należy stosować bardzo oszczędnie. I żadnych informacji nie podawać WIELKIMI LITERAMI!,
 6. CV stare, byle jakie, poskreślane, poprawiane, zbyt generalne, nie przystosowane do stanowiska, o które autor się ubiega, źle skonstruowane itd.